Chào mừng bạn tới Citi Bike | Hotline : (04) 6674 2332

Ống dẫn hơi khí nén 6x4mm

ỐNG DẪN HƠI NÉN KHÍ 6 x 4mm - Ứng dụng: làm ống cấp khí nén, ống nối khí cụ đo, ống dẫn nước sạch...

0₫

Ống dẫn hơi khí nén 8x5mm

https://www.youtube.com/watch?v=Kh-thHN81UE ỐNG DẪN HƠI KHÍ NÉN 8x 5mm - Ứng dụng: làm ống cấp khí nén, ống nối khí cụ đo, ống dẫn nước sạch trong công nghiệp hay...

0₫

Ống dẫn hơi khí nén 10x6.5mm

ỐNG DẪN HƠI KHÍ NÉN 10 x 6.5mm ...

0₫

Ống dẫn hơi khí nén 12x8mm

ỐNG DẪN HƠI KHÍ NÉN 12 X 8mm - Ứng dụng: làm ống cấp khí nén, ống nối khí...

0₫

Ống dẫn hơi khí nén 14x10mm

ỐNG DẪN HƠI KHÍ NÉN 14 x 10mm - Ứng dụng: làm ống cấp khí nén, ống nối khí cụ đo,...

0₫

Ống dẫn hơi khí nén phi 16x12mm

ỐNG DẪN HƠI KHÍ NÉN 16 x 12mm - Ứng dụng: làm ống cấp khí nén, ống nối khí cụ đo,...

0₫

Hotline: 0987191829