Chào mừng bạn tới Citi Bike | Hotline : (04) 6674 2332

Bồn rửa bát DAESUN DS 761

2.550.000₫ 3.200.000₫ 20%

BỒN RỬA BÁT 2 HỐ DAESUN DS 762

1.500.000₫ 2.200.000₫ 31%

Bồn rửa bát DAESUN DS 763

850.000₫ 1.500.000₫ 43%

CHẬU RỬA BÁT INOX CÓ BÀN DAESUN DS 765s

2.800.000₫ 3.600.000₫ 22%

CHẬU RỬA BÁT INOX DAESUN DS 766

2.800.000₫ 3.600.000₫ 22%

CHẬU RỬA BÁT INOX DAESUN DS 767

2.450.000₫ 3.100.000₫ 20%

CHẬU RỬA BÁT INOX DAESUN DS 769

1.750.000₫ 2.300.000₫ 23%

Hotline: 0987191829