Chào mừng bạn tới Citi Bike | Hotline : (04) 6674 2332

Sen tắm cây nóng lạnh DAESUN DS 117

1.850.000₫ 3.850.000₫ 51%

SEN TẮM CÂY NÓNG LẠNH DAESUN DS 119

1.700.000₫ 3.200.000₫ 46%

SEN TẮM CÂY NÓNG LẠNH DAESUN DS 1111

1.900.000₫ 2.650.000₫ 28%

SEN TẮM CÂY NÓNG LẠNH DAESUN DS 1113

1.190.000₫ 1.900.000₫ 37%

SEN TẮM CÂY NÓNG LẠNH DAESUN DS 1114

1.290.000₫ 3.500.000₫ 63%

SEN TẮM CÂY NÓNG LẠNH DAESUN DS 1115

1.390.000₫ 3.100.000₫ 55%

Vòi lavabo lạnh DAESUN DS 311

188.000₫ 230.000₫ 18%

Vòi lavabo nóng lạnh DAESUN DS 326

520.000₫ 920.000₫ 43%

VÒI LAVABO NÓNG LẠNH DAESUN- DS 327

525.000₫ 810.000₫ 35%

Vòi lavabo nóng lạnh DAESUN DS 328

550.000₫ 955.000₫ 42%

Giá treo khăn phòng tắm DAESUN DS 611

450.000₫ 800.000₫ 43%

Giá treo khăn đa năng DAESUN DS 614

430.000₫ 730.000₫ 41%

Bát sen tắm đơn Inox DAESUN DS 741

150.000₫ 210.000₫ 28%

BỒN RỬA BÁT 2 HỐ DAESUN DS 762

1.500.000₫ 2.200.000₫ 31%

Hotline: 0987191829